Oudwijkerdwarsstraat 50, 3581 LG Utrecht
Boomgaardhoekseweg 131, 3191 VB Hoogvliet Rotterdam

Bel Gilles: 06-54 20 40 45

  Voorkeur voor: geen voorkeurUtrechtHoogvliet Rotterdam

  Musici


  In onze praktijk hebben wij bijzondere aandacht voor de beroepsgroep musici. Veel van de beroepsgerelateerde klachten van musici zijn namelijk goed te behandelen met acupunctuur. Veel voorkomende klachten zoals oorsuizen(tinnitus), slapeloosheid, spanning, stress en podiumangst kunnen wij helpen verminderen, maar ook pijnklachten en orthopedische problemen als gevolg van intensieve belasting.

  De volgens de Chinese Geneeskunde onlosmakelijke samenhang tussen lichaam en geest en wisselwerking tussen je omgeving en gezondheid zijn juist bij klachten van musici uitermate relevant. Zo is het verminderen van spanning en angsten van belang voor het voorkomen van lichamelijke klachten. Gespannen musiceren en stress rondom optredens kan blessures veroorzaken en verergeren. Deze kunnen vervolgens juist de spanning weer verhogen. Acupunctuur is bij uitstek geschikt om deze cirkel te doorbreken.

  Het wegnemen van de spanning gaat niet ten koste van de scherpte die noodzakelijk is om op topniveau te musiceren. Acupunctuur kan juist de benodigde focus ondersteunen. Tegelijkertijd versterkt het de energie die nodig is voor het veeleisende bestaan als musicus.

  Wij zijn zelf groot muziekliefhebber en hebben veel bewondering voor de topprestaties die musici telkens weer leveren bij de vele concerten die we inmiddels bezocht hebben. In het verlengde van onze liefde voor muziek ligt onze affiniteit met het behandelen van musici. Als acupuncturist kijken we in onze dagelijkse praktijk vooral naar de mens achter de musicus. Door onze ervaring met het behandelen van specifieke gezondheidsklachten van musici begrijpen wij dat leven en werk van musici sterk verbonden zijn. Ook zijn wij bekend met de gezondheidsproblemen van het mooie maar tegelijkertijd zware vak van musicus.

  Gezondheid van musici

  Net als een topsporter is een beroepsmusicus constant bezig met presteren op topniveau. Alleen is er geen uitgebreid medisch team ter ondersteuning en geen muziekgeneeskunde zoals er sportgeneeskunde bestaat. Musici spelen doorgaans lang door ondanks medische klachten. Prestatiedruk en concurrentie zijn groot evenals de passie voor muziek. Daarnaast is een gezonde levensstijl voor musici vaak lastig. Onregelmatige werktijden en op tournee gaan betekent meestal onvoldoende aandacht voor gezond eten, rust en slaap.

  Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de gezondheid van musici. Wetenschappers tonen interesse in de bijzondere belasting van musici en enkele conservatoria besteden sinds kort aandacht aan behoud van een goede gezondheid en preventie van podiumangst. Ook voor de belasting van het bewegingsapparaat komt al tijdens de opleiding steeds meer aandacht. Ondanks deze goede ontwikkelingen zijn er veel musici met gezondheidsklachten en weten zij zich met hun specifieke klachten en bijzondere omstandigheden niet overal gehoord.

  Lichaam en geest in balans

  De Chinese geneeskunde verbindt alle facetten die de gezondheid van de musici beïnvloeden. Gespannen musiceren kan het bewegingsapparaat teveel belasten. En een blessure kan veel stress veroorzaken: zorgen over je komende optreden of misschien zelfs je hele carriëre. Podiumangst kan verlammend werken op lichaam en geest. En onvoldoende kunnen ontspannen en slechte slaap zijn slecht voor je algehele gezondheid. De lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten versterken elkaar en worden een negatieve cirkel. Acupunctuur is bij uitstek geschikt om deze cirkel te doorbreken.

  Daarnaast helpt acupunctuur bij het herstellen van de balans bij de pieken en dalen in het bestaan van beroepsmusici. Opbouw van spanning in de aanloop naar een optreden kan na de geleverde prestatie resulteren in een leeg en vermoeid gevoel. Alle energie is verbruikt en gevoelens van neerslachtigheid kunnen zich voordoen. Acupunctuur kan helpen de energie weer in balans te brengen en te houden.

  Minder stress door acupunctuur

  Hoe kan acupunctuur zorgen voor minder stress?

  Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat acupunctuur onder andere cortisolniveaus kan beïnvloeden. Als de hoeveelheid stresshormonen vermindert kunnen diverse processen in je lichaam weer normaler gaan verlopen. Acupunctuur beïnvloedt ook de aanmaak van lichaamseigen stoffen zoals serotonine. Hogere niveaus hiervan zorgen voor meer rust en een betere slaapkwaliteit. En als je ’s nachts beter slaapt, kun je overdag meer aan. Door de diep ontspannende werking van acupunctuur vermindert de spanning in je lichaam en komt er ook meer rust in je hoofd. De ontspanning voel je vaak al direct tijdens de behandeling en ook daarna lukt het beter om de spanning onder controle te houden.

  Minder spanning en meer gezondheid

  Te hoge stressniveau’s vaak een hele keten aan gezondheidsproblemen. Wij zien bij patiënten die te maken hebben met stress vaak hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, misselijkheid, prikkelbaarheid, nervositeit, maag- en darmproblemen, hyperventilatie, menstruatie– en potentiestoornissen en verhoogde bloeddruk. Verlaging van de stressniveaus kan deze klachten doen verminderen. Voor musici is het van belang om te weten dat het inzetten van acupunctuur bij stress geen bijwerkingen heeft. Geen slaperigheid of verlies van concentratie, maar wel minder spanning en daardoor juist meer focus en scherpte die je nodig hebt voor het maken van muziek.

  Meer energie door acupunctuur

  Stress en energie hebben alles met elkaar te maken. Daarom richten we onze behandelingen ook op je orgaansysteem. De Traditionele Chinese Geneeskunde kijkt namelijk op een andere manier naar de functie en samenhang van je organen. Door een langdurige overbelasting wordt bijvoorbeeld je nier-yin uitgeput. Dat kun je zien als een belangrijke energiebron waarin je reserves zijn opgeslagen. Acupunctuur helpt deze energie weer op te bouwen. Daarnaast is het opheffen van eventuele blokkades van belang. Een vrije doorgang van energie is volgens de Chinese Geneeskunde een voorwaarde voor een goede gezondheid. Bij een klacht als stress en bijvoorbeeld ook podiumangst kan deze energiestroom verstoord zijn.

  Acupunctuur bij podiumangst

  Een veel voorkomende en specifieke klacht bij musici is podiumangst. Deze mentale blessure heeft veel verschijningsvormen. Variërend van slapeloosheid en stress dagen voorafgaand aan een optreden tot een aanval van paniek op het podium en lichamelijke reacties zoals trillen, overmatig transpireren, stijve spieren, misselijkheid, hartkloppingen en een droge keel. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor deze klacht waarvoor helaas nog te vaak schaamte is.

  De klachten (h)erkennen en bespreekbaar maken is een belangrijke stap naar verbetering. Wij nemen alle tijd om samen te bespreken welke klachten zich precies voordoen, onder welke omstandigheden dit gebeurt en brengen vervolgens de mogelijke oorzaken in kaart. Daarbij betrekken we je algehele gezondheid en je leefstijl, dag- en nachtritme en je eetpatroon. Ook je emoties komen uitgebreid aan bod als we je gezondheid bespreken. Vanuit de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt daaraan bij iedere gezondheidsklacht aandacht besteed, maar vooral bij angstklachten staan we daar uitgebreid bij stil.

  We bespreken ook welke oplossingen je eventueel zelf al gezocht hebt. Gebruik van eventuele medicatie bijvoorbeeld komt bij ons diagnosegesprek ook uitgebreid aan bod. Mede vanwege bijwerkingen kan het gebruik van medicatie ongewenst zijn. Bij musici speelt de angst om afgevlakt te raken door medicatie, waardoor het de muziek beïnvloedt. Ook is er de vraag wat de medicatie met je motoriek doet. Daarnaast zijn er zorgen over de negatieve invloed op je algehele gezondheid, vooral bij frequent en langdurig gebruik.

  Acupunctuur kan een aanvulling zijn op de medicatie en eventueel een vervanging daarvan zijn. We raden in geval van de wens tot aanpassing van medicijngebruik altijd aan om overleg te plegen met je huisarts of specialist.

  Acupunctuur voor musici met oorsuizen of tinnitus

  In onze praktijk zijn wij gespecialiseerd in behandeling van oorsuizen of tinnitus. Een veel voorkomende klacht, ook bij musici. Volgens een Deens wetenschappelijk onderzoek uit 2018 zou meer dan een derde van alle klassieke orkestmusici last hebben van oorsuizen en 20% zelfs in ernstige mate. Zij rapporteerden dat de tinitus grote impact heeft op hun dagelijkse leven.

  Oorsuizen is natuurlijk voor iedereen een lastige aandoening, maar als musicus geeft het nog meer ongemak. Je hebt te maken met een hoge geluidsbelasting en tegelijkertijd heb je een goed werkend gehoor nodig om muziek te kunnen maken. Het feit dat musici een veeleisend beroep hebben werkt niet mee bij deze klacht.

  Wij zien bij tinnituspatiënten vaak terugkerende patronen. Veel voorkomend is een tekort aan nierenergie, de basisenergie volgens de Chinese Geneeskunde. Vaak veroorzaakt door jarenlange overbelasting (van met name de hersenen), te hard werken en te weinig rust en slaap. Op musici is dit vaak van toepassing, waarbij een combinatie van een blokkade aan de leverenergie zich voor kan doen. Dit patroon zien we veel bij mensen met perfectionisme, een bijna vanzelfsprekend aanwezige eigenschap bij professionele musici.

  Bij oorsuizen zien we vaak eenzelfde vicieuze cirkel als bij klachten zoals spanning of podiumangst. Zo kan ernstige tinnitus bijvoorbeeld leiden tot depressieve gevoelens. Tegelijkertijd kunnen de depressieve gevoelens en eventuele antidepressiva de klachten van oorsuizen verergeren. Ook hier zien we in onze praktijk dat acupunctuur heel goed kan helpen om een dergelijke cirkel te doorbreken waardoor klachten verminderen.

  Acupunctuur voor musici met pijnklachten

  Veel musici spelen door met pijnklachten. Rust nemen is veelal geen optie omdat dagelijks gestudeerd moet worden en optredens gepland staan. Daarnaast; musici zijn eigenlijk nooit vrij, ze werken niet als musicus maar ze zíjn musicus. Het is, tot op zekere hoogte, dus van groot belang dat dagelijks muziek maken mogelijk blijft, ondanks pijnklachten.

  Acupunctuur is heel goed inzetbaar als pijnbestrijding. Veel mensen kennen acupunctuur ook als therapie voor pijnbestrijding. Heel veel wetenschappelijke onderzoeken hebben al het algemene pijnstillende effect van acupunctuur aangetoond. Zo kan het ook goed helpen bij pijn die musici ervaren als gevolg van een hoge belasting van het bewegingsapparaat.

  Daarbij gaat het niet alleen om symptoombestrijding. Acupunctuur richt zich juist ook op preventie van gezondheidsklachten. Hoewel we ons bij pijnklachten allereerst richten op de verlichting daarvan, betrekken we de pijnklachten bij een algehele diagnose.

  Vruchtbaarheidsproblemen en menstruatieklachten bij musici

  Wij zien ook musici met vruchtbaarheidsproblemen. Niet heel vreemd omdat we bijvoorbeeld vaker zien dat bij vrouwen met onregelmatige beroepen de menstruatiecyclus is ontregeld. Met behulp van acupunctuur kan het ritme van de cyclus herstellen. Op onze pagina over gynaecologie lees je daar meer over. Maar als je cyclus (weer) prima op schema is, kan er nog een probleem zijn. Want per cyclus zijn er maar een paar vruchtbare dagen. En precies dan ben je een aantal dagen (ver) van huis op tournee. Een kinderwens gaat daardoor bij musici vaak al gelijk gepaard met veel stress. En dat is juist niet bevorderlijk voor de vruchtbaarheid.

  Als musicus kan je kinderwens dus erg complex zijn. Dat wordt nog erger als er niet alleen “roostertechnische” problemen zijn maar ook nog eens vruchtbaarheidsproblemen. Acupunctuur kan je daarbij helpen, vaak naast hulp vanuit de reguliere geneeskunde. In onze praktijk zijn we gespecialiseerd in hulp aan vrouwen én mannen met vruchtbaarheidsproblemen.

  Hulp voor musici met gezondheidsklachten​

  Het is jammer dat veel musici lang wachten met het zoeken naar hulp bij hun specifieke gezondheidsklachten. We zien in onze praktijk namelijk heel goede resultaten van de behandeling van de specifieke gezondheidsproblemen van musici.

  Ben je musicus en heb je te maken met bovenstaande of andere gezondheidsklachten? Wij helpen je graag bij het verlichten van je klachten en het opbouwen van een betere gezondheid zodat je ontspannen én met voldoende energie volop musicus kunt zijn en blijven. Neem gerust contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.